מנגן עכשיו:

106fm קול הכנרת

תחנת רדיו של האקדמית כנרת, מוזיקה איכותית

מועדפים שלי